bg8

Level Tegels

Algemene informatie

Algemene Informatie

> Informatie voor Particulieren
> Informatie voor Bedrijven

Leveringsvoorwaarden

>Algemene Leveringsvoorwaarden
>Leveringsvoorwaarden Vloeren

Disclaimer

Alle inhoud van deze website, zoals afbeeldingen, teksten, grafische elementen, logo's, merken en buttons, is eigendom van Level Bouwproducten of derden en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving. verspreiding en/of verstrekking van dit beeldmateriaal aan derden is, behoudens schriftelijke goedkeuring van Level Bouwproducten niet toegestaan.

De informatie op deze site is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Level Bouwproducten niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud daarvan geen enkel recht worden ontleend. Level Bouwproducten is niet aansprakelijk voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade of enige andere schade - van welke aard en tengevolge van welke oorzaak dan ook - welke is ontstaan door het gebruik van haar website of de inhoud daarvan.

Level Bouwproducten is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van aan haar website op enige wijze gekoppelde andere websites. Level Bouwproducten behoudt zich te allen tijde het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving haar website en/of de inhoud daarvan te actualiseren, corrigeren of anderszins te wijzigen. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Level Bouwproducten niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is.

De kleuren van de in deze site getoonde afbeeldingen zijn slechts een indicatie. Ze kunnen dus afwijken van de werkelijkheid. U kunt de tegels altijd bekijken in onze showroom. Voor de professionele gebruiker hebben wij een speciale monsterservice.