vloerverwarming

Level Tegels

Verschillende constructies vloerverwarming

De juiste keuze maken in verschillende vloerconstructies

Er zijn verschillende opbouwsystemen in vloerconstructies voor vloerverwarmingstoepassingen. Ieder opbouwsysteem heeft zijn specifieke voor en nadelen. In het algemeen blijkt bij een bestaande zand/cement-dekvloer het ingefreesde watervloerverwarmingssysteem voordeliger. Daarintegen blijkt een zogenaamd losliggend opbouwsysteem vaak betere technische eigenschappen te bieden. Hieronder leest u meer over de verschillende opties.

Ingefreesd systeem / op elkaar verlijmd vloersysteem

Hierbij worden vloerverwarmingslangen (in ingefreesde sleuven) in de, door de aannemer gestorte, zandcement of anhydriet dekvloer aangebracht, die vastzit op de onderliggende betonnen constructievloer. Hierop worden de natuursteentegels aangebracht door middel van verlegging in speciale, zogenaamde verbeterde natuursteenmortels of –lijmen van geringe dikte. Afhankelijk van de vlakheid van de dekvloer en de gekozen mortel / -lijm is de morteldikte ca. 3 – 25 mm.

Nadeel: er kunnen (schuif-)spanningen in de vloer ontstaan doordat het deel met vloerverwarming sneller en hoger opwarmt dan de betonnen ondervloer waarop de dekvloer vastzit. Bovendien wordt de dekvloer verzwakt door om de 100 c.q. 150 c.q. 200 mm hart op hart sleuven te frezen van ca. 16 mm breed en diep, e.e.a. afhankelijk van de toegepaste capaciteit van hoofd- of bijverwarming. Door uitdroging en uitharding van de cementgebonden materialen in huis, bijv. de betonnen constructievloer, de muren en de zandcement of anhydriet dekvloer ontstaat zogenaamde "˜betonkrimp', waardoor zich ook spanningen in de ondergrond voordoen, wat bij een niet losliggende dekvloerconstructie eerder zou kunnen leiden tot mogelijke scheurvorming in vloer. Ook spelen bij nieuwbouw de zettingen van de fundering een mogelijke rol. Dit proces doet zich voor na de opbouwen van de zware woningconstructie op de fundering. De fundering wordt zwaarder belast en mede door ondergrondzettingen kan de woning met de onderliggende betonvloer enigszins nazakken. Dit zou bij een niet losliggende dekvloer constructie eerder kunnen leiden tot mogelijke scheurvorming in constructievloer en de daarop gehechte tegelvloer.

Risico's hieromtrent sluiten wij uitdrukkelijk uit en achten ons hiervoor dan ook niet aansprakelijk.

Alternatief

Opbouwsysteem / losliggend of "zwevend" vloersysteem

Hierbij wordt de natuursteenvloer constructie opgebouwd op de kale betonnen constructievloer. Allereerst wordt er een gewapende folie of desgewenst een isolatielaag aangebracht op de betonvloer. Daarna volgen de gegalvaniseerde / verzinkt wapeningsmatten, waarop weer de vloerverwarmingslangen worden bevestigd. Hierop worden de natuursteentegels aangebracht door middel van verlegging in speciale, zogenaamde verbeterde natuursteentrassmortel van een ca. 60-70 mm dikte. Afhankelijk van de vlakheid van de betonvloer kan de morteldikte varií«ren. Daarnaast wordt er langs de omtrek van de natuursteenvloer randisolatie toegepast, om voor voldoende uitzettingsmogelijkheden zorg te dragen.

Voordeel: de zandcement dekvloer kan worden uitgespaard en hoeft dus niet te worden aangebracht, de kosten hiervoor (ca. € 26 – 30,= /m2 incl. BTW) kunnen mogelijk worden bespaard e.e.a. afhankelijk van de meer- en minderwerkafspraken met uw aannemer. Tegels worden direct door ons in ca. 60-70 mm dikke trascementmortel verlegd, met elastificeerder en hechtmiddel verbeterd, versterkt met fibervezels als extra wapening, naast de gegalvaniseerde / verzinkte stalen wapeningsmatten in een "zwevend" (losliggend) vloersysteem, waardoor de kans op scheurvorming vrijwel nihil is (bewezen door 10 jaar onafhankelijk technisch onderzoek in Duitsland).

< Terug naar Vloerverwarming