vloerverwarming

Level Tegels

Watervloerverwarming

Watervloerverwarming

Dit type is te kiezen in hoofdverwarming en bijverwarming. In grote lijnen is hoofdverwarming geschikt voor toepassing in de vloer, zonder aanvullende verwarmingselementen als CV- radiatoren, convectors, haarden of plintverwarming. In het geval van bijverwarming is er sprake van aanvullende verwarmingsmogelijkheden voor bijzondere koude omstandigheden of een wenselijke snelle opwarming van de omgevingstemperatuur. Het verschil wordt gevormd door de toegepaste capaciteit van de waterslangen. In de praktijk komt het erop neer dat de hart op hart afstand van de waterslangen bij hoofdverwarming kleiner is dan bij bijverwarming. Een en ander afhankelijk van de situatie, grootte van de ruimtes, glasoppervlak, vrijstaande woning, twee-onder-een-kap- of tussenwoning etc. Op basis van de bestek(-tekeningen) van uw woning kan hiervoor een goed advies worden gegeven.

Naast het verschil in capaciteit, kan ook de wijze van aanbrengen belangrijk zijn voor het aanbrengen van de tegelvloer hierop. Er zijn twee mogelijkheden: het ingefreesde systeem en het opbouwsysteem, waarover hieronder meer. Voor alle vloerverwarmingssystemen die wij aanleggen geldt dat het gehele systeem volledig wordt geleverd met zuurstofdichte flexibele kunststof slangen rond 15x2 mm en afgemonteerd met de benodigde verdeler, pomp, temperatuurregelaar en thermostaat en randisolatie langs de wanden. Het wordt aangesloten door middel van tussenkoppelingen op uw CV- of stadsverwarmingssysteem met de daarvoor benodigde "bypass"-temperatuurregeling. En indien alle huissystemen operationeel zijn, dan ook werkend opgeleverd.

Voor alle systemen geldt:

Ingefreesd systeem

Dit is een relatief voordelig systeem om aan te brengen.

De waterslangen worden hierbij aangebracht in sleuven ingefreesd in de aanwezige zandcement- of anhydriet afwerk/dekvloer, voor zover de hardheid en dikte van de dekvloer en eventueel aanwezige leidingen in de dekvloer dit toelaten. Eventuele gevolgen van het frezen bij te ondiep liggende leidingen zijn niet voor ons risico.

De sleuven worden meteen verder opgevuld bij het verleggen van de tegels door middel van de gebruikte speciale flexibele tegellijm of legmortel voor vloerverwarming. De tegels worden dus in een relatief dunne lijm of mortellaag verwerkt direct op de vloerverwarmingslangen. Dit resulteert in een iets snellere opwarming van de vloertegels dan bij een opbouwsysteem, waarbij de slangen dieper onder de tegels komen te liggen. Aan de andere kant is de kans op mogelijke scheurvorming in de vloertegels groter, doordat niet alle dekvloeren geschikt of vooraf aangepast zijn aan toepassing van harde vloertegels hierop. Daarnaast zorgt een vaste dekvloer gestort op de onderliggende betonnen constructievloer voor spanningen in de dekvloer. Doordat er geen uitzetmogelijkheden zijn, noodzakelijk voor de uitzetting van de opgewarmde dekvloer met daarop aangebrachte tegels, kan dit mogelijkerwijs eerder leiden tot scheurvorming in de tegelvloer. Risico's hieromtrent sluiten wij uitdrukkelijk uit en achten ons hiervoor dan ook niet aansprakelijk.

Opbouwsysteem

Een iets bewerkelijker en onder andere, door de RVS-wapeningsnetten iets duurder, maar ook beter vloerverwarmingsysteem voor harde vloerafwerkingen.

Hierbij worden zuurstofdichte slangen aangebracht op een roestvrijstalen of verzinkt stalen wapeningsnet waaronder eerst een gewapende kunststoffolie of isolatieschuimlaag wordt gelegd op de kale betonnen constructievloer. Ook worden er hoge stroken randisolatie langs de wanden geplaatst. Hierop kan door de tegelzetter een speciale trasscementmortel in een dikte van ca. 50 tot 80 mm worden aangebracht tegelijk met het zetten, d.m.v. het inkloppen van de tegels in de mortel. Als alternatief kan een dekvloeren legger eerst een voor vloerverwarming aangepaste dekvloer op de vloerverwarmingslangen aanbrengen, waarop na voldoende droging de tegels verlijmd kunnen worden met een speciale flexibele tegellijm. Afhankelijk van de toegepaste dekvloermortel kan dit drogingproces wel 1 tot 4 weken duren. Beiden resulteren in een losliggend dekvloerpakket met uitstekende technische eigenschappen. Doordat de losliggende en gewapende dekvloer volledig onafhankelijk van de betonnen ondergrond vrijelijk kan uitzetten en krimpen, leidt dit systeem zelden of nooit tot scheurvorming in de tegelvloer. Dus degelijk en duurzaam.

Opties tegen meerprijs:

Garantie

Bij het aanbrengen van de tegelvloer en vloerverwarming door ons 10-jarige verzekerde garantie op het niet lek raken van de slangen, inclusief gevolgschade als vervanging van de vloer indien nodig. E. e. a. conform verzekeringsformulieren, die u toegeleverd krijgt direct bij montage van de vloerverwarming.

> Elektrische Vloerverwarming

< Terug naar Vloerverwarming